Een arbeidsmediator is iemand die aan arbeid mediation doet, zover was je waarschijnlijk zelf al gekomen. Mediation is een Engelse term die vertaald wordt als ‘bemiddelen’. Een arbeidsbemiddelaar is iemand die als “scheidsrechter” en centrale overlegpartner optreedt wanneer er sprake is van een conflict tussen een werkgever en werknemer, ongeacht de aard van het conflict. De arbeidsmediator van Dearbeidmediators.nl is geen rechter, maar juist omdat de kwestie niet bij een rechtbank voorgelegd wordt, biedt dit de partijen unieke voordelen. De arbeidsmediator is een neutrale, onafhankelijke gespreksleider die partijen op volwassen wijze helpt samen tot een conclusie te komen, waarbij ieders belangen zo goed mogelijk behartigd worden. Een mediator heeft geen absoluut gezag en kan geen beslissing opleggen.

Hoe vindt arbeidsmediation plaats?
Arbeidsmediation vindt meestal plaats aan de hand van één of meerdere gesprekken. De betrokken partijen – meestal werkgever en werknemer – gaan samen in gesprek, waarbij de mediator er op aanstuurt tot de kern van het “probleem” te komen. Op die manier leren beide partijen ook het perspectief van de ander te zien, waardoor het in de praktijk vaak makkelijker is om naar elkaar toe te groeien en gezamenlijk een oplossing te formuleren. Arbeidsmediation wordt door beide partijen vaak als iets positiefs ervaren, juist omdat alle betrokken partijen mee mogen denken over de oplossing. Zo’n maatwerkoplossing waarin alle partijen zich in meer of mindere mate kunnen vinden, krijg je niet altijd als je naar de rechter stapt.

Belang van vertrouwelijkheid
Bij arbeidsmediation speelt vertrouwelijkheid een belangrijke rol. De betrokken partijen moeten bereid zijn samen naar een oplossing op zoek te gaan. Is die bereidheid er niet, dan zal het mediationtraject ook niet van de grond komen. Afspraken die worden gemaakt, worden vastgelegd in de mediation overeenkomst en zijn voor alle betrokken partijen inzichtelijk. In de overeenkomst staat onder meer vastgelegd wat er tijdens de gesprekken wordt besproken. Naast vertrouwelijkheid is ook vrijwilligheid belangrijk. Je kunt niet worden verplicht mee te doen aan mediation. Bij een gerechtelijke procedure heb je geen keuze.

Wanneer wordt de arbeidsmediator ingezet?
Als er dus sprake is van zowel vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. Arbeidsmediation wordt met name ingezet als het vertrouwen tussen de conflicterende partijen geschaad is, maar nog niet zozeer dat ze niet samen aan één tafel willen zitten. Arbeidsmediation vindt onder meer plaats als één partij de ander verwijt niet aan de verplichtingen van werkgever of werknemer voldaan te hebben. Conflictpunten kunnen zijn: arbeidsongeschiktheid, ontslag, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Arbeidsmediation heeft als voordeel dat je snel tot een wenselijk resultaat kunt komen. Het is stukken goedkoper dan een gerechtelijke procedure, plus alle partijen hebben inspraak. Het nadeel: een mediator kan geen oplossing afdwingen.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed